ENG
您所在位置: 首页>>本科生教学>>课程简介

课程简介

 航天技术基础课程

  航天飞行器设计[详细]

 空气动力学基础[详细]

  航天推进理论基础[详细]

 •自动控制理论I [详细]

  飞行器结构力学[详细]

 •航天飞行动力学[详细]

   •飞行器控制系统原理[详细]

 

 

 航天概论课程

  航天概论 [详细]